Åsvalla

Åsvalla fyllde 100 år 2011 och är i aktivt bruk året om.


 

Välkommen till Svenska föreningen i Lojo!

Svenska föreningen i Lojo är en 104 år gammal ungdomsförening och vi är verksamma i vårt föreningshus som heter Åsvalla som  hyrs ut för olika möten och fester till både privatpersoner och firmor.

Vår egen verksamhet består av klubbar, kurser, teater och resor riktade till barn och vuxna.

Föreningen vill genom sin verksamhet erbjuda sina medlemmar möjlighet att utöva olika sysselsättningar inom föreningens och VNUR:s ( Västnyländska ungdomsringen r.f.) verksamhetsområde. Föreningen ordnar tillställningar såväl i egen regi som tillsammans med andra föreningar och organisationer. Vårt ändamål är att ” inom den i Lojo bosatta svenska befolkningen söka väcka och uppehålla intresse för ädla strävanden och befrämja kultur och vetande. Vår takorganisation är NSU, Nylands svenska ungdomsförbund r.f.