Om föreningen

Allmänt

Svenska Föreningens i Lojo ändamål är att "inom den i Lojo bosatta svenska befolkningen söka väcka och uppehålla intresse för ädla strävanden och befrämja kultur och vetande".

Verksamhet

Verksamheten följer en av styrelsen utarbetad verksamhetsplan. Medlemmarna informeras via tidningen Länsi-Uusimaa / järjestöpalsta och Åsvalla Bladet samt i framtiden även via e-post och dessa hemsidors ”Händelsekalendern”. Svenska Föreningen deltar aktivt i olika VNUR-verksamheter, sänder delegater till vår- och höstmötena samt deltar i lokalförbundets kurser, seminarier och olika informationstillfällen mm.


Styrelsen

Styrelsen sammankommer månatligen med paus under sommarmånaderna.
Mandatperioden är två (2) år. Ordförande och suppleanter väljs / återväljs varje år.
Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2012:

Ordförande:                                               

Ordförande Susanne Sere

Tfn 040 7370563

E post kiki.sere@Hotmail.com

Sekreterare:                                   

Gode Lahtinen

Tfn 040 8473256

E post g.lahtinen@dnainternet.net

Styrelsemedlemmar:                                   

Gode Lahtinen, sekreterare

Rolf Grandell

Monica Antin-Juntunen, kassör

Monica Grönberg

Eija Karell, uthyrningar

Susanne Sjöblom

Suppeleanter:                                           

Kenneth Mandelin, viceordförande

Gunilla Nummi

Kari Toivonen

 

Vill du bli medlem i vår föreningen !

Kontakta styrelsen eller skriv e-post till styrelsen(at)asvalla.fi. Skriv namn, adress, födelsetid och eventuell e-postadress så får du ett välkomstbrev inom kort. Medlemsavgiften är 10 € /per person per år , uppbäres varannat år.